2

0

2

1

L

e

g

a

m

i

I

n

u

n

s

o

l

o

a

n

n

o

i

l

m

o

n

d

o

è

c

a

m

b

i

a

t

o

.

S

o

n

o

c

a

m

b

i

a

t

e

l

e

r

e

l

a

z

i

o

n

i

s

o

c

i

a

l

i

,

i

c

o

n

t

a

t

t

i

d

i

l

a

v

o

r

o

,

a

b

b

i

a

m

o

p

e

r

c

o

r

s

o

n

u

o

v

e

s

t

r

a

d

e

p

e

r

l

e

g

a

r

e

c

o

n

l

a

g

e

n

t

e

e

l

a

m

b

i

e

n

t

e

.

G

r

a

n

p

a

r

t

e

d

e

l

l

e

n

e

r

g

i

a

s

p

e

s

a

p

e

r

i

p

r

o

b

l

e

m

i

d

e

l

l

a

v

i

t

a

s

o

c

i

a

l

e

è

s

t

a

t

a

u

s

a

t

a

p

e

r

m

a

n

t

e

n

e

r

e

i

l

l

e

g

a

m

e

c

o

n

l

e

f

a

m

i

g

l

i

e

e

g

l

i

a

m

i

c

i

s

t

r

e

t

t

i

.

L

e

a

l

t

r

e

r

e

l

a

z

i

o

n

i

s

o

n

o

s

v

a

n

i

t

e

n

e

l

s

i

l

e

n

z

i

o

q

u

a

n

d

o

i

l

u

o

g

h

i

c

h

e

l

e

r

e

n

d

e

v

a

n

o

p

o

s

s

i

b

i

l

i

h

a

n

n

o

c

h

i

u

s

o

.

L

a

p

a

n

d

e

m

i

a

h

a

f

a

t

t

o

e

v

a

p

o

r

a

r

e

i

n

t

e

r

e

c

a

t

e

g

o

r

i

e

d

i

l

e

g

a

m

i

,

c

a

n

c

e

l

l

a

n

d

o

i

p

i

a

c

e

r

i

c

h

e

c

o

m

p

o

n

g

o

n

o

l

a

v

i

t

a

u

m

a

n

a

.

A

n

c

h

e

n

e

i

p

o

s

t

i

d

o

v

è

p

o

s

s

i

b

i

l

e

a

n

d

a

r

e

è

c

a

m

b

i

a

t

a

l

e

s

p

e

r

i

e

n

z

a

s

o

c

i

a

l

e

.

L

e

m

a

s

c

h

e

r

i

n

e

,

p

e

r

q

u

a

n

t

o

n

e

c

e

s

s

a

i

r

e

,

i

m

p

e

d

i

s

c

o

n

o

d

i

c

a

p

i

r

e

q

u

a

n

d

o

q

u

a

l

c

u

n

o

c

i

s

t

a

s

o

r

r

i

d

e

n

d

o

N

e

i

p

r

o

s

s

i

m

i

m

e

s

i

u

n

n

u

m

e

r

o

s

e

m

p

r

e

m

a

g

g

i

o

r

e

d

i

p

e

r

s

o

n

e

s

i

v

a

c

c

i

n

e

r

à

e

t

o

r

n

e

r

à

a

d

a

v

e

r

e

d

i

v

e

r

s

i

t

i

p

i

d

i

r

e

l

a

z

i

o

n

e

.

C

o

m

e

s

o

n

o

c

a

m

b

i

a

t

e

l

e

n

o

s

t

r

e

a

b

i

t

u

d

i

n

i

?

L

a

f

i

n

e

d

e

l

n

o

s

t

r

o

i

s

o

l

a

m

e

n

t

o

p

o

t

r

e

b

b

e

e

s

s

e

r

e

l

i

n

i

z

i

o

d

i

u

n

a

g

r

a

n

d

e

v

a

r

i

e

t

à

d

i

b

e

l

l

e

a

m

i

c

i

z

i

e

?

e

n

t

r

a